blur
Sanu Tichkaran Tey Na Kareya Kar Songs
1 Tun Has Ley Jina Hasna Ie

,Akram Rahi,

2 Taka Eho Jeya Khadae Sadey

,Akram Rahi,

3 Rowan Khol Khol Bawan

,Akram Rahi,

4 Pyar Vich Hundi Ae Zaruri

,Akram Rahi,

5 Pailan Has Has Jean Vi

,Akram Rahi,

6 Muk Gaye Yaraney Tey

,Akram Rahi,

7 Koi Nai Ohdey Dard

,Akram Rahi,

8 Changey Bhaley Hundey

,Akram Rahi,