blur
Sachiyan Gallan Dasda Dasda Songs
1 Vey Tun Kithey Pareetan

Akram Rahi

2 Sohniye Sata Na Aevien

Akram Rahi

3 Sachiyan Gallan Dasda

Akram Rahi

4 Pyar Pakey Zindagi Nu

Akram Rahi

5 Meda Maahi Chambey Di

Akram Rahi

6 Jurman Tun Wadh Meinku

Akram Rahi

7 Guzareya Veila Hath Nai

Akram Rahi