blur
Rahasya Songs
1 Rahasya

Santanu Kumar Sia,G Tubu,Subhechha Mohanty

2 Oh Janiya

Santanu Kumar Sia,Antara Chakraborty

3 Mote Aji

G. Tubu,Suchitra

4 Let&039;s Move On

Santanu Kumar Sia,Subhechha Mohanty

5 Andhara Rani

Antara Chakraborty