blur
Sharanajali Songs
1 Pranava Porulaam

Raj Kumar

2 Theyyatho Thaka Thalam

Akhil Kollam

3 Villum Ambum

Nandan Raj

4 Pularunna Velayil

Abhijith Kollam

5 Ayyante Thirunamakhoshangal

Sannidanandan

6 Pacha Pacha Kattiloru

Abhijith Kollam

7 Ayyante Thirunaamam

P. Jayachandran

8 Ayyappa Sharanam

Abhijith Kollam

9 Anpodu Pambathan

P. Jayachandran