blur
Sarava Mangaliye Songs
1 Shrikrishna Mantra

Nidhi Dholkiya,Nitin Devka

2 Shrinathji Mantra

Nidhi Dholkiya,Nitin Devka

3 Bhajman Girivar Dhari - Dhoon

Nidhi Dholkiya,Nitin Devka

4 Hari Hari Bol-Dhoon

Nidhi Dholkiya,Nitin Devka

5 Om Jay Jagdish Hare

Arvind Barot,Meena Patel

6 Vishvam Bhari Stuti

Arvind Barot,Meena Patel

7 Jai Aadhaya Shakti

Bipin Shethiya