blur
Antim Prathna Part 2 Songs
1 Shreenathji Sharanam Mamah - Mantra

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

2 Shri Krishna Sharanam Mamah - Mantra

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

3 Hey Nath Jodi Hath

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

4 O Shreenathji Aavjo Tame

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

5 Jay Radha Madhav - Hare Krishna

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

6 Arji Amari Suno Shreenathji

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

7 Ekla J Aavya Manva

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar

8 Kachi Re Mati Nu Kodiyu

Nidhi Dholkia,Nitin Devka,Priti Gajjar